Organisaties

Vooruitgaan is veranderen

Organisaties en hun omgeving veranderen voortdurend. Verandering van wet- en regelgeving, nieuwe inzichten, betere medische zorg en allerlei technologische voortuitgang; wij hebben er dagelijks mee te maken en we hebben er profijt van. Verandering vormt de basis voor ontwikkeling en vooruitgang, dat is niet nieuw, alleen lijkt deze in onze tijd complexer en sneller te gaan. Als organisatie en professional is het dan ook van belang je snel aan te kunnen passen zodat je succesvol kunt blijven opereren. Het vraagt dat je weet waarvoor je het doet, de eigen afdeling op koers houdt en de bedrijfsvoering op orde.  Het gaat om anders denken en werken, zowel in structuren, processen en procedures én in gedrag.

Nieuwe ontwikkelingen en verbeteren levert veel op, maar vraagt ook wat van professionals, teams en organisaties. Voorbeelden van situaties waar mijn hulp wordt gevraagd zijn:

 • Als manager heb je de opdracht gekregen de afdeling verder te professionaliseren en meer zichtbaar te laten zijn. Je ziet het potentieel van je mensen en er zijn wel stappen gezet, maar dat leidt nog niet tot het gewenste effect. Jouw mensen zijn loyaal, maar je krijgt ze onvoldoende in beweging. Ze lijken ook niet echt in te zien dat het anders moet. Je weet niet goed hoe je nu verder moet.
 • De werkdruk is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Het blijft razend druk en daarnaast heb je te maken met de ene verandering na de ander. Wetwijzigingen, reorganisaties, nieuwe systemen; het gaat maar door en je holt erachter aan en je team ook. Je kunt eigenlijk niet meer de kwaliteit leveren die je graag zou willen.
 • Als controller of auditor heb je nu al een aantal keer het management een advies gegeven hoe de bedrijfsvoering verbeterd moet worden zodat de organisatie ‘in control’ komt, maar het lijkt wel niet door te dringen bij het management. Telkens wordt beterschap beloofd en een jaar later is het weer hetzelfde liedje. Geen idee wat je nog kunt doen, terwijl je je afvraagt wanneer het ‘misgaat’ in de organisatie.
 • Als directeur wil je dat de afdeling P&C veel meer meebeweegt met alle veranderingen en toegroeit naar business controller of strategisch adviseur. De hele organisatie is aan het veranderen en de afdeling P&C lijkt hier niet op aan te sluiten. Ze lopen achter de feiten aan en echt een goede managementrapportage en advies krijg je niet. Veel te veel op de details, negatief, gericht op het verleden en als je een stevig advies vraagt en wilt dat ze meedenken krijg je antwoorden die je al kent of argumenten waarom het niet kan. Echt klantgericht zijn ze niet.
 • De organisatie is al een tijd bezig met risicomanagement. Jij ziet de waarde er van in en werkt keihard om alle risico’s weer in kaart te krijgen en te zorgen dat helder is hoe deze beheerst moeten worden.  Soms heb je het idee dat jij de enige bent die het belang ervan inziet.
 • Afgelopen periode heeft een aantal incidenten plaatsgevonden. Er zijn stappen gezet om incidenten te voorkomen, maar het vertrouwen is nog niet terug.

            

Mijn aanpak ‘Met vertrouwen samen werken aan de toekomst’

Mijn aanpak is erop gericht samen en met vertrouwen te werken aan het realiseren van de organisatiedoelen met als resultaat tevreden klanten en een goed draaiend team dat in staat is te anticiperen op de veranderende omgeving. Te kiezen voor wat past én werkt in de organisatie en niet zozeer voor het perfect ingerichte systeem, organisatiestructuur of mee te gaan met de nieuwste trends. Kiezen voor het resultaat én de mensen waarbij het systeem en de structuur ondersteunend zijn. En gebruik te maken van het aanwezige potentieel van mensen en zo samen de waarde te creëren die nodig is. Bij mijn opdrachten zet ik mijn vakinhoudelijke kennis, pragmatisme, procesdenken én mijn kennis van gedragsverandering in en draag zo bij aan het slagen en makkelijker maken van de verandering. Wat je altijd terug ziet in mijn aanpak:

 • Overzien en aansluiten bij context. Procesoptimalisatie, implementeren van een nieuw financieel systeem, een andere aanpak van risicomanagement, professionaliseren van een auditteam: manieren om de bedrijfsvoering te verbeteren. De bedrijfsvoering staat echter niet op zichzelf, maar is ondersteunend aan de rest van de organisatie en met name het realiseren van de doelen van de organisatie. Het is daarom belangrijk dat de veranderingen, verbeteringen of de vernieuwing van de bedrijfsvoering hierop aansluiten. Zo wordt ook meer zichtbaar waar de versnellers en vertragers zitten. Veranderen wordt hierdoor makkelijker én de bedrijfsvoering doet ook wat het moet doen, namelijk ondersteunend zijn aan het realiseren van de doelen van de organisatie.
 • Aanpak om de inhoud en mens te verbinden. Verbeteren van de bedrijfsvoering vraagt een aanpak waarbij zowel aandacht is voor wat nodig is op de inhoud én op het gedrag van mensen. Het maken van een plan hoe de bedrijfsvoering beter kan en op papier uitwerken is één. Een ander verhaal is hoe je het ook daadwerkelijk zo laat werken. In mijn aanpak combineer ik de inhoudelijke kennis én mijn expertise op het gebied van gedragsverandering. Mijn aanpak draagt zo bij aan verbinding, commitment en een praktische manier van werken.
 • Doen! We kunnen dingen nog zo mooi bedenken en uitschrijven, uiteindelijk gaat het erom dat het werkt in de praktijk en dat we bereiken wat we willen. Dit vraagt om gewoon aan de slag te gaan en telkens te bekijken wat het effect is en indien nodig bij te sturen.

 

Resultaat

 • Een team met professionals dat in staat is te leveren wat de organisatie vraagt. Het team is in staat op een prettige en duidelijke manier te communiceren en gaat lastige gesprekken niet uit de weg.  Ze snappen wat er speelt en komen met adviezen die hout snijden.
 • Het vertrouwen in het team is hersteld. De sfeer is verbeterd en de energie is weer terug. Dit is goed te merken aan de prestaties die geleverd wordt en de wijze van samenwerken met andere teams en professionals.
 • De rapporten en adviezen van jouw afdeling worden door het management serieus genomen en aanbevelingen en adviezen worden opgepakt. De afdeling wordt ook steeds vaker gevraagd om een advies, een audit of om aan de voorkant mee te denken.
 • De werkdruk is afgenomen en het werkplezier is toegenomen. Het verschil met een jaar geleden is enorm. Liep je toen achter de feiten aan, nu ben je in staat mee te denken en te anticiperen op veranderingen die invloed hebben op de organisatie.

Hoe ik help

Elke organisatie, elke situatie en elke vraag is weer anders; dit vraagt maatwerk. Dat betekent een goede intake vooraf om te bepalen wat nodig is en hoe ik jouw organisatie of team kan helpen. Dat kan zijn in de vorm van een advies, (team)coaching, een ontwikkeltraject of juist als procesbegeleider tijdelijk meedraaien in de organisatie. Uiteindelijk gaat het erom dat de organisatie zelf in staat is een slag te maken. Ik ben het best op mijn plek als ik samen met jou en je team aan de slag kan.

Heb je na het lezen vragen of interesse?

Bel 06-52622605 of stuur een mail naar theresia@gommans.nl. In een vrijblijvend gesprek bespreken we hoe ik kan helpen.