Over Theresia

Als organisatieadviseur en coach lever ik met veel plezier een bijdrage aan de ontwikkeling van mensen en organisaties. Het raakt mij als mensen hun talenten inzetten en zo een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan het grotere geheel. Door te vertrouwen op eigen kunnen en door met elkaar aan de slag te gaan. Dat is waar ik het voor doe!

Ik heb gewerkt als controller, internal auditor en als manager bij verschillende, met name non profit, organisaties. De laatste jaren help ik organisaties met het verbeteren van de bedrijfsvoering. Met mijn analytische vermogen, rust, warmte en oog voor de talenten van mensen draagt ik bij aan groei van jouw organisatie en mensen. Ik weet hoe de inhoud en mensen meegenomen kunnen worden om te komen tot gedragen pragmatische oplossingen.

Ik heb een liefde voor modellen en theorieën die gaan over organisatieontwikkeling en persoonlijke groei. Dit komt samen in mijn bedrijf waar ik werk op het grensvlak tussen inhoud, mensen en organisaties. Het begeleiden van teams  en professionals die zowel de bedrijfsvoering willen verbeteren, maar ook zichzelf. Daarnaast krijg ik veel energie van het coachen van mensen in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Ik laat me inspireren door verschillende bronnen en door de ervaring die ik de afgelopen jaren heb opgedaan.

 

Bronnen die mij inspireren

Opleidingen
Op de Erasmus Universiteit heb ik bedrijfseconomie gestudeerd en de postdoctorale opleiding operational auditing gevolgd. Deze studies hebben mijn kijk op organisaties kleur gegeven. Beide studies hebben mij geleerd vanuit verschillende invalshoeken organisaties en de werkwijze te analyseren, te doorgronden en te structureren.

Hier heb ik ook kennisgemaakt met verschillende modellen en theorieën over de werking van organisaties en de gedragsverandering. In de praktijk ben ik tot het besef gekomen dat organisaties bestaan uit mensen en dat succesvol veranderen gaat over het veranderen van gedrag. Daarom ben ik in 2011 gestart met de driejarige opleiding Professionele communicatie bij Phoenixopleidingen. Hierna nog gevolgd door de opleiding professionele begeleiding van organisaties.

Mijn ervaring
Ik ben werkzaam geweest bij verschillende soorten organisaties en ik heb diverse functies gehad, zoals controller, adviseur, projectleider, manager en teamcoach. Dit heeft mij geleerd vanuit verschillende invalshoeken naar een organisatie en werk te kijken.

Een rode draad in mijn loopbaan is, dat ik op plekken heb gezeten waar verandering en beweging was en ik de mogelijkheid kreeg een bijdrage te leveren aan de vooruitgang van de organisatie en mensen. Zo ben ik betrokken geweest bij de invoering van contractmanagement, het verbeteren van de planning en control cyclus binnen een gemeente en het neerzetten van een brede interne auditdienst bij de gemeente Rotterdam. Hierbij heb ik een pragmatische en oplossingsgerichte werkwijze ontwikkeld gericht op een win-win situatie voor mensen en de organisatie.

Verbindende Communicatie en Transactionele Analyse
Verbindende communicatie is voor mij een manier om met respect naar mezelf en naar anderen te luisteren. Het geeft mij de vaardigheid woorden te geven aan gevoelens en behoeften. De stappen bij geweldloze communicatie zijn: wat gebeurt er, wat voel ik hierbij, wat is de behoefte achter dit gevoel en welke stap kan ik zetten om deze behoefte te vervullen.
Het is empathisch luisteren zonder direct iets te ver- of beoordelen. Door eerst naar jouw gevoelens en de gevoelens van de ander te luisteren en te achterhalen welke behoeften hierachter zitten kan je werken aan gedragen oplossingen. Je gaat op zoek naar een gemeenschappelijke oplossing. Aanvullend is de transactionele analyse. Deze theorie laat zien hoe bepaalde patronen en overtuigingen ons vast kunnen zetten in de samenwerking. Door deze te leren herkennen, krijg je de mogelijkheid de samenwerking te verbeteren.

Systemisch Werken
Systemisch werken is voor mij een manier om onzichtbare patronen zichtbaar te maken. Iedereen maakt onderdeel uit van meerdere systemen, zoals familiesysteem, vrienden, vereniging en werk.

Elk systeem kent eigen dynamieken. Het gaat over plek innemen, de ordening en de balans tussen geven en nemen. Soms loop je tegen belemmeringen op, die niet oplosbaar lijken en groter zijn dan jij. Het helpt dan om vanuit een ander perspectief hiernaar te kijken. Een systemische blik kan hierbij helpen.

Business Model You©
Business Model You© is een krachtig model dat zorgt, dat je op gestructureerde en creatieve wijze je talenten en sterktes in kaart brengt om zowel persoonlijk als professioneel stappen te zetten. BMY nodigt je uit op eenvoudige wijze verbanden te leggen en zo te komen met vernieuwde inzichten. BMY is een goede manier om je loopbaan, wat jij doet en wilt gaan doen te beschrijven, analyseren en nieuwe mogelijkheden te ontdekken. Een model en aanpak die je moet ervaren om de meerwaarde te zien.

BMY legt voor mij de schakel tussen wie je bent als persoon met je passie en kwaliteiten en de wijze, waarop je dit bedrijfsmatig in kunt zetten.